Rewitalizacja strefy turystyki i rekreacji Doliny Strugu

Posted on: Thu, 2019-09-26 15:29 By: Administrator

Informacja na stronę internetową:

Logo Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku zrealizowało projekt pn. „Rewitalizacja strefy turystyki i rekreacji Doliny Strugu”, mający na celu: „Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej”.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ana lata 2014-2020”.

Wartość realizowanej operacji: 50 000,22 PLN.

Obraz