DOŻYNKOWY WIENIEC- zajęcia artystyczne w ramach Projektu „Pokonać samotność"