Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego nr 38/TPU/SC/2015