Zapraszamy na zajęcia w ramach Domu Opieki Dziennej

Posted on: Fri, 2019-01-11 12:51 By: Administrator

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach w ramach Domu Opieki Dziennej w Chmielniku osoby starsze/niesamodzielne, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

W trakcie dziennego pobytu  seniorzy znajdą się pod profesjonalną opieką rehabilitanta, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów. Każdy uczestnik ma także zapewnione wyżywienie.

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych przez uczestnika i złożenie ich w biurze Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku 146, 36-016 Chmielnik.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu  (17)230 55 77

Koszt pobytu dziennego będzie uzależniony od ilości osób w grupie.