Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach w ramach Domu Opieki Dziennej

Posted on: Fri, 2019-01-11 14:32 By: Administrator

Zapraszamy do skorzystania z zakwaterowania w Domu Opieki Dziennej w Chmielniku osoby starsze / niesamodzielne, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia.

W trakcie pobytu w dziale opieki medycznej, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów. Każdy ma zapewnione wyżywienie.

„Gmina Trzeźwa” w Chmielniku 146, 36-016 Chmielnik.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu (17) 230 55 77

Koszt pobytu dziennego będzie uzależniony od ilości osób w grupie.

Attachment Size
-DOD-.docx 1.26 MB